Có 1 kết quả:

diàn shì tái

1/1

diàn shì tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) television station
(2) CL:個|个[ge4]