Có 1 kết quả:

diàn zhuàn pán

1/1

Từ điển Trung-Anh

an electric turntable