Có 1 kết quả:

diàn chǎn

1/1

diàn chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

power shovel