Có 1 kết quả:

diàn chuí

1/1

diàn chuí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rotary hammer
(2) hammer drill