Có 1 kết quả:

diàn zǔ

1/1

diàn zǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(electrical) resistance