Có 1 kết quả:

diàn fàn bāo

1/1

diàn fàn bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rice cooker