Có 1 kết quả:

nán zǐ qì ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) manly
(2) masculine