Có 1 kết quả:

nán jiā

1/1

nán jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

man's family (in marriage)