Có 1 kết quả:

nán xìng huà

1/1

nán xìng huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to masculinize
(2) masculinization