Có 1 kết quả:

nán chóng

1/1

nán chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swindler
(2) conman