Có 1 kết quả:

pīng
Âm Pinyin: pīng
Unicode: U+7539
Tổng nét: 7
Bộ: tián 田 (+2 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一丨一一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 4

Dị thể 1

1/1

pīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chivalrous knight