Có 1 kết quả:

huà juǎn

1/1

huà juǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

picture scroll