Có 1 kết quả:

huà méi

1/1

huà méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to apply makeup to the eyebrows
(2) (bird species of China) Chinese hwamei (Garrulax canorus)