Có 1 kết quả:

huà bǐ

1/1

huà bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

painting brush