Có 1 kết quả:

chàng xiǎng

1/1

chàng xiǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to think freely
(2) unfettered imagination