Có 1 kết quả:

wèi jù ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to fear
(2) to dread
(3) foreboding