Có 1 kết quả:

Liú ní wāng

1/1

Liú ní wāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Réunion (island in Indian Ocean, a French overseas department)