Có 1 kết quả:

liú de qīng shān zài , bù pà méi chái shāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

While the green hills last, there'll be wood to burn (idiom). Where there's life there's hope.