Có 1 kết quả:

liú fāng qiān gǔ

1/1

liú fāng qiān gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a good reputation to last down the generations