Có 1 kết quả:

liú fāng bǎi shì

1/1

liú fāng bǎi shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a good reputation to last a hundred generations