Có 1 kết quả:

liú niǎo

1/1

liú niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nonmigratory bird