Có 1 kết quả:

xù chǎn pǐn

1/1

xù chǎn pǐn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

domesticated animal products