Có 1 kết quả:

chù lán ㄔㄨˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pen for livestock