Có 1 kết quả:

chù lèi

1/1

chù lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

domestic animal