Có 1 kết quả:

chù féi

1/1

chù féi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

animal manure