Có 1 kết quả:

Bì ní ào fū ㄅㄧˋ ㄋㄧˊ ㄚㄛˋ ㄈㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hugo Benioff (1899-1968), Caltech seismologist