Có 1 kết quả:

bì mó

1/1

bì mó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shaman among the Yi ethnic group