Có 1 kết quả:

Bì Shēng

1/1

Bì Shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Bi Sheng (990-1051), inventor of movable type