Có 1 kết quả:

Bì ěr bā è ㄅㄧˋ ㄦˇ ㄅㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bilbao (city in Spain)