Có 1 kết quả:

bì bì bāo bāo ㄅㄧˋ ㄅㄧˋ ㄅㄠ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(onom.) sound of knocking or bursting