Có 1 kết quả:

Bì jié

1/1

Bì jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Bijie city and prefecture in Guizhou