Có 1 kết quả:

Bì jié dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bijie prefecture in Guizhou