Có 1 kết quả:

Bì jié shì

1/1

Bì jié shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Bijie city, capital of Bijie prefecture, Guizhou