Có 1 kết quả:

bì zī

1/1

bì zī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

QNB (quinuclidinyl benzilate)