Có 1 kết quả:

lüè duó

1/1

lüè duó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 掠奪|掠夺[lu:e4 duo2]