Có 1 kết quả:

fān mù guā

1/1

fān mù guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

papaya