Có 1 kết quả:

fān mù biē jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

strychnine (C21H22N2O2)