Có 1 kết quả:

fān xiè yè

1/1

fān xiè yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

senna leaf (Folium sennae)