Có 1 kết quả:

fān xiè yè ㄈㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

senna leaf (Folium sennae)