Có 1 kết quả:

fān hóng huā

1/1

fān hóng huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

saffron (Crocus sativus)