Có 2 kết quả:

bō qiéfān qié

1/2

bō qié

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây cà chua

fān qié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tomato