Có 1 kết quả:

fān qié hóng sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lycopene