Có 1 kết quả:

fān qié jiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ketchup
(2) tomato sauce