Có 1 kết quả:

fān hào

1/1

fān hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

number of military unit