Có 1 kết quả:

fān mài ㄈㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

corn (Taiwanese)