Có 1 kết quả:

fān mài

1/1

fān mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

corn (Taiwanese)