Có 1 kết quả:

huà bào

1/1

huà bào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) illustrated magazine
(2) CL:本[ben3],份[fen4],冊|册[ce4],期[qi1]