Có 1 kết quả:

huà pí

1/1

huà pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

painted skin (which transforms a monster into a beauty)