Có 1 kết quả:

huà pí ㄏㄨㄚˋ ㄆㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

painted skin (which transforms a monster into a beauty)