Có 1 kết quả:

yì dīng wán

1/1

yì dīng wán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

isobutane