Có 1 kết quả:

yì wù xiàng jiāo ㄧˋ ㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

isoprene rubber